Toimitilaremonteissa vastakkainasettelusta allianssiin

Kokemuksemme mukaan toimitilojen rakennus- ja muutostöiden toteutuksessa toimitaan edelleen periteisesti siten, että tilaaja, tilaajan suunnittelijat ja valvojat ovat toisella puolella pöytää ja urakoitsija kaikkine kumppaneineen toisella puolella.

Kuitenkin kaikkien osapuolten ja onnistuneen lopputuloksen kannalta järkevämpää ja tehokkaampaa olisi toimia ns. ”pyöreän pöydän mallilla”. Kaikilla olisi yhteinen tavoite, kukaan ei olisi suoraan toistaan vastaan eikä ajaisi vain omaa etuaan.

Tilamuutosten johtajana Tilakarhut pyrkii toimimaan aidosti pyöreän pöydän mallilla. Kun tilaajan toiveet ja tarpeet ovat selvillä, katsotaan millä ryhmällä projekti kannattaa toteuttaa. Optimaalinen tilanne on, jos pöytään saadaan kerättyä hankkeen kannalta paras asiantuntemus. Suunnittelu- ja toteutusryhmä muodostuu ihmisistä, joilla on nimet ja jotka oikeasti haluavat sitoutua projektiin, ei niinkään eri yrityksistä. Yhdessä sovitaan toimintamallista ja sen yksityiskohdista. Toiveena on, että kaikki osalliset jotenkin hyötyvät hankkeesta ja mahdolliset riskit kannetaan yhdessä.

Rakennushankkeissa eri alan ammattilaisia toki tarvitaan lukuisia, mutta keskitetty projektinjohto vastaa täsmällisestä tiedonkulusta. Suunnitelmien hyväksynnän jälkeen suunnittelu- ja työmaakokouksiin kutsutaan ainoastaan he, joiden asiantuntemusta silloin tarvitaan. Näin vältytään turhilta kokouksilta, pöytäkirjoilta ja roskaposteilta. Kaikki ovat kuitenkin tietoisia projektin vaiheista sen loppuun asti.

Tilakarhujen asiakkaat ja kumppanit ymmärtävät hyvin pyöreän pöydän mallin, jos näin saadaan projektien toteutusaika lyhyemmäksi ja saavutetaan kustannussäästöjä.

Asiakkaalle säästöt kokonaiskustannuksissa ja mahdollisimman lyhyt toteutusaika ovat tärkeintä. Kyse on vain välttämättömistä toimenpiteistä, joilla omaa liiketoimintaa päästään toteuttamaan paremmin.

Suunnittelijoille ja urakoitsijoille lyhyt toteutusaika tarkoittaa tehokkuutta, joka taas tarkoittaa parempaa kassavirtaa ja katetta. Jos pyöreän pöydän malli ei toteudu, joku osapuoli ajaa vain omaa etuaan. Siitä seuraa joko ylimääräisiä kustannuksia tilaajalle tai taloudellisia vaikeuksia urakoitsijalle.

Tehoa ja positiivista asennetta

Tilakarhujen jatkuva intohimo on saada toimitilaremontointiin lisää tehokkuutta sekä positiivisempaa asennetta suunnitteluun ja työmaille. Meidän ydinosaamistamme on kokonaispalvelu, josta rakentaminen tai remontti on vain osa kokonaisuutta – vaikkakin ehkä vaativin osa. Rakennusviranomaiset, arkkitehdit, sisustussuunnittelijat, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijat, vastaavat mestarit, valvojat, it-asiantuntijat ja tilojen tulevat käyttäjät eivät luonnostaan niin sanotusti puhu samaa kieltä, heidät pitää saada motivoitua ”vain paras on kyllin hyvää” – suorituksiin.

Yritysten toimitilamuutoksiin liittyy aina paljon muutakin kuin rakentaminen. Organisaatiomuutokset, bisneksen toimintatapamuutokset, It-ratkaisut, kaluste- ja varustehankinnat, muutot, budjetit, turvallisuus- ja kulunvalvonta, työergonomia ja koko fyysisen työympäristön moninainen suunnittelu, muutamia luetellakseni.

Haluamme olla nopeita kuin karhut. Tilamuutoksilla haettaviin tavoitteisiin ei läheskään aina tarvita massiivisia suunnitelmia ja asiantuntijalausuntoja, saati rakennuslupia ja urakkasopimuksia. Tilakarhujen työ on suurimmaksi osaksi nopeita suunnitelmia, kalustehankintoja ja pintaremontteja, joihin ei tarvita kuin vinkkaus tilaajalta – me hoidamme loput itsenäisesti.

Kai Björn
Toimitusjohtaja

0 kommenttia

Jätä kommentti

Haluatko osallistua keskusteluun?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *