Mediatalon valtaisa tilantehostus

Kansainväliselle mediatalolle tehtiin kokonaisvaltainen suunnittelupaketti, jossa tutkittiin eripuolilla pääkaupunkiseutua sijaitsevien tilojen käyttöasteita, tehtiin tilankäytön opasteita ja suunniteltiin usean kiinteistörakennuksen toimintojen keskittäminen muutamaan toimipisteeseen. Kyseessä oli varsinainen tilantehostusprojekti, jossa asiakas luopui tuhansista neliöistä. Suunnittelu sisälsi käyttäjien haastatteluja sekä johdon visioiden kuuntelua tilasuunnittelun ja tilankäyttösuunnittelun tueksi. Varsinaista toteutusta ei kuitenkaan päästy tekemään asiakkaan lopullisten taloudellisten ja teknisten valintojen vuoksi.

Tilan tekivät

Projektipäällikkö ja tilankäyttökonsultti:
Kai Björn

Sunnittelija:
Mimosa Miuccio