Entries by Kai Björn

3D on tätä päivää – eikä jätä mitään arvailujen varaan

Nykyaikaisessa ja tehokkaassa tilasuunnittelussa valmiin tilan visiointi näytetään lähes aina 3D-kuvina. Se on tätä päivää eikä se sisällä mitään ihmeellistä. Suunnitteluohjelmat ovat niin kehittyneitä, että niillä tilasuunnittelua tehtäessä layout voidaan lopuksi muuttaa yhdellä napinpainalluksella kolmiulotteiseksi, jolloin suunnitelman tarkastelu eri kulmistakin on helpompaa. Tämä mahdollisuus tuo varmuutta ja tehokkuutta suunnitteluun.