3D-esitys kertoo, minkälainen tilasta oikeasti tulee

Tilakarhut käyttää tilasuunnittelussaan 3D-mallinnusta, joka antaa selkeän ja totuudenmukaisen kuvan tulevasta tilasta. Näin asiakkaalle ja urakoitsijoille ei jää mitään arvailujen varaan. Perinteinen layout muutetaan kolmiulotteiseksi, jolloin suunnitelman tarkastelu eri kulmistakin on helpompaa, helpommin muunneltavissa ja arvioitavissa jo ennen varsinaisen toteutusvaiheen alkamista.

Tilakarhujen asiakkaille ei 3D-esityksinä toteutetut tilasuunnitelmat maksa perinteisiä suunnitelmia enempää, päin vastoin; suunnitelmien hiominen on joustavampaa, joten 3D on kustannustehokas tapa toimia. Tilakarhuille on myös itsestään selvää, että pelkkä esitystapa ei riitä – itse suunnitelman pitää olla persoonallinen ja tilaajalle mieluinen.

Katso esimerkki 3D-mallinnuksesta