Kokonaispalvelu alkaa projektinjohdolla

Tilakarhut on toimitilamuutosten johtaja, koska se tarjoaa alan täydellisimmän palvelumallin toimitilojen käyttäjille. Monet oman alansa johtajat ovatkin valinneet Tilakarhut kumppanikseen. Kaikki toiminta on ratkaisuhakuista ja joustavaa.

Käyttäjän tarpeisiin perustuvat ratkaisut toteutetaan keskitetyllä projektinjohdolla, jolloin tilaaja ei tarvitse Tilakarhujen lisäksi muita kumppaneita.

Täysi palvelu kattaa tilamuutoksen konsultoinnin, suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen, muuton, kustannusseurannan ja raportoinnin.