Tapahtumia tilassa

Tilasuunnittelulla lisäarvoa liiketoimintaan. Tilakarhut toteuttaa liiketilat asiakkaan bisneskonseptien ehdoilla.

Palvelumme

Tilakarhut tarjoaa täydellisimmän palvelumallin toimitilamuutoksille.

Käyttäjän tarpeisiin perustuvat ratkaisut toteutetaan keskitetyllä projektinjohdolla, jolloin tilaaja ei tarvitse Tilakarhujen lisäksi muita kumppaneita.

Kokonaispalvelu kattaa tilamuutoksen konsultoinnin, suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen, muuton, kustannusseurannan ja raportoinnin.

Tilasuunnittelun 3D-esitys antaa helposti ymmärrettävän kuvan tulevasta tilasta ja suunnitelmia on helppo muuttaa, mikä säästää kokonaiskustannuksia.

Toimitilan käyttäjien ei tarvitse osallistua projektin eri vaiheisiin, vaan Tilakarhut hoitaa toteutukset itsenäisesti.

.

KATSO KAIKKI RATKAISUMME

  • Tilakäyttäjän tarpeiden ratkaisut

    Tilasuunnittelu täyttää tilaajan tavoitteet toimitilan käytöstä. Yleensä ne linkittyvät tilankäytön tehostamiseen, viihtyvyyden lisäämiseen ja tilojen monikäyttöisyyteen. Lähes aina nämä tavoitteet tukevat yrityksen strategiaa ja toimintamalleja. Onnistunut tilasuunnittelu tuo asiakkaamme liiketoimintaan lisäarvoa.

  • Kokonaispalveluna

    Tilakarhut palvelee asiakkaitaan aidosti avaimet käteen -periaatteella. Ammattitaitoinen ja sitoutunut projektinjohto hallitsee koko prosessin: tilamuutoksen konsultointi, tilasuunnittelu, arkkitehti- ja 3D-sisustuskuvat, tate-suunnittelu, kokonaiskustannusarviot, lupaprosessit, rakennuttaminen, urakoitsijavalinnat, työmaavalvonta, kaluste- ja varustehankinta, muutot, kustannusseuranta ja raportointi.

  • Tehokkaasti

    Tilakarhujen palvelumalli on alan tehokkain. Keskitetty projektinjohto, automaattisesti 3D-esitystä hyödyntävä suunnittelu, monipuolisesti kokenut henkilökunta ja laaja kumppaniverkosto ovat asiakkaan ehdoton etu myös kustannusten kannalta. Oikeat osaajat yhdistetään tilanteen mukaan, mikä takaa onnistuneen lopputuloksen.

TILOJEN TEKIJÄT

TÄYDELLINEN KOKONAISPALVELU

Tilakarhujen laajassa ja vakiintuneessa verkostossa on toimitilojen suunnittelun ja toteutuksen huippuosaajia. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat mm.

• Tilamuutoskonsultointi
• Työympäristömuotoilu
• Kokonaiskustannusarviot
• Arkkitehti- ja sisustuskuvat
• Suunnittelunohjaus: TATE
• Viranomaisyhteydet (lupaprosessit)

• Kaluste- ja varustehankinta
• Rakentamisen ja kalustamisen organisointi
• Työmaavalvonta
• Muuttojen organisointi
• Kustannusseuranta ja raportointi

Jouni Kuosmanen

Jouni Kuosmanen
Rakennusinsinööri, rakennuttaminen
jouni.kuosmanen@tilakarhut.fi
+358 (0)50 62 019

Jouni Kuosmanen
Mimosa Miuccio

Mimosa Miuccio
Tilasuunnittelija
mimosa.miuccio@tilakarhut.fi
+358 (0)40 524 1867

Mimosa Miuccio
Petri Rignell

Petri Rignell
Rakennuttaminen, partner, DI

Petri Rignell


Tilakarhut Oy
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki
Tel: +358 207 940 650
Email: info@tilakarhut.fi

Tilakarhut